Informace o publikaci

Autismus a spánek: Behaviorální intervence

Autoři

VAĎUROVÁ Helena PANČOCHA Karel

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Na 28. konferenci Duševní zdraví mládeže přednesl MUDr. Ján Šuba příspěvek s názvem Autismus a spánek, ve kterém představil problematiku spánkových poruch u osob s poruchou autistického spektra (PAS) a zaměřil se na možnosti farmakoterapie, zejména úspěchy při využití melatoninu. Náš příspěvek navazuje na tuto prezentaci a představuje další možnost řešení problémů se spánkem pomocí behaviorálních intervencí. V tomto pojetí je spánek vnímán jako forma chování, kterou je možné ovlivnit pomocí učení. Představeny budou behaviorální metody při řešení poruch spánku u dětí s PAS, které jsou nejčastěji založeny na postupných změnách v prostředí a úpravách spánkového režimu. Prezentována bude také stručná kazuistika dítěte s PAS, u kterého byl behaviorální program úspěšný při řešení problémů s usínáním a nočním probouzením.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info