Informace o projektu

Informace o projektu
Vzdělávání pečovatelů o děti s poruchami autistického spektra a jinými neurovývojovými poruchami prostřednictvím e-learningu a dalších online aplikací (VPPAS)

Kód projektu
MUNI/A/1461/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Projekt představuje podrobnější rozpracování otázek týkajících se vzdělávání a praktických školení pečovatelů o děti s poruchami autistického spektra (PAS) a jinými neurovývojovými poruchami. Každý rok se v ČR narodí okolo 1000-2000 dětí s PAS. V roce 2016 došlo k novelizaci vyhlášky č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách v ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost (PLDD), která zavedla jako součást všeobecné preventivní prohlídky v 18 měsících věku dítěte také provedení vyšetření za účelem včasné diagnostiky PAS. Účelem screeningu je odeslání pozitivně zachycených dětí k diferenciální diagnostice na specializovaném pracovišti a zahájení cílené speciálněpedagogické, logopedické a behaviorálně analytické intervence. Hlavním cílem projektu je najít vhodné metody a formy podpory pro rodiče a další pečovatele těchto dětí, zejména s podporou e-learningu a setkávání v online prostředí. Dalším cílem projektu je hlouběji propracovat výzkumné techniky a metody vintrosubjektového experimentálního designu (Single-case experimental design), který se jeví jako vhodný pro výzkumné uchopení dané problematiky. Projekt je směřován jak do základního výzkumu (metodologického) tak do aplikace v rámci kvantitativního výzkumu u konkrétní cílové skupiny - rodiče a pečovatelé dětí s PAS. Výsledky projektu budou publikovány v odborných časopisech a prezentovány na konferencích.

Publikace

Počet publikací: 10


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info