Informace o publikaci

Předindustriální technické provozy jako kulturní dědictví a poselství pro současný svět

Autoři

DRÁPALA Daniel MÁCHA Přemysl

Rok publikování 2022
Druh Uspořádání konference
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Tématem konference jsou možnosti výzkumu a ochrany předindustriálních technických provozů a tradičních technologií in situ. Památky a objekty typu mlýnů, pil, valch, hamrů, bělíren, sušíren, kováren, skláren, kamenických dílen, cihelen, drasláren, milířů a dalších drobných provozů včetně jejich doprovodné infrastruktury (náhony, vodní nádrže, jezy, komunikace) představují cenné kulturní dědictví, odrážejí výrobní a technické dovednosti našich předků, jsou důkazem o efektivním i problematickém využívání přírodních zdrojů a uchovávají dosud málo reflektovaný rezervoár znalostí a adaptací pro výzvy současného světa. Tyto provozy také zanechaly výraznou stopu v krajině, slovesné tradici, individuální a kolektivní paměti a identitě a jsou úzce spjaty s geniem loci konkrétních míst a regionů. Navzdory rostoucímu zájmu laické i odborné veřejnosti se těmto objektům a jejich pozůstatkům stále nedostává dostatečná pozornost. Mnoho z nich zaniklo téměř beze stop, naprostá většina se nachází v soukromém vlastnictví a archivní fondy poskytují jen omezený vhled do jejich historie. Tyto provozy proto představují velice specifický a složitý předmět výzkumu i potenciální institucionální památkové ochrany a do značně míry zůstávají slepou skvrnou v našem systematickém poznání technického zázemí našich předků. Věříme, že příspěvky přednesené na naší konferenci tuto slepou skvrnu pomohou zaplnit a přispět k diskuzi o tom, jak kulturní dědictví předindustriálních technických provozů lépe poznat, více zviditelnit a efektivněji chránit a rozvíjet. Součástí konference bude i exkurze po předindustriálních technických provozech Rožnovska.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info