Informace o publikaci

Vysychavé polní mokřady a jejich význam pro mokřadní ptáky v zemědělské krajině jižní Moravy

Autoři

SYCHRA Jan ČAMLÍK Gašpar HERALT Přemysl BERKA Petr

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku (nerecenzovaný)
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Vysychavé polní mokřady, které se vyskytují periodicky po vydatných srážkách, jsou přehlíženými biotopy, kde se v jinak homogenní zemědělské krajině nacházejí zajímavá společenstva rostlin a živočichů. Mokřadní ptáci jsou důležitou skupinou obývající tato stanoviště. V letech 2010–2021 jsme na jižní Moravě studovali 84 polních mokřadů tohoto typu, abychom zjistili, jaké druhy ptáků se tam vyskytují a jak je využívají. Celkem jsme našli 98 druhů. Nejčastěji šlo o bahňáky (Charadriiformes; 38 druhů), dále vrubozobé (Anseriformes; 21 druhů), mokřadní pěvce (Passeriformes; 17 druhů) a brodivé (Pelecaniformes; 9 druhů). Z toho chráněných v ČR bylo 41 druhů. Na jednotlivých lokalitách bylo zaznamenáno 2–65 druhů s průměrem 17 druhů. Zjistili jsme pozitivní vliv rozlohy lokality a počtu let, ve kterých byla lokalita zaplavena, na počet zaznamenaných druhů, zatímco vliv nadmořské výšky nebo okresu, ve kterém se lokalita nacházela, nebyl zjištěn. Jednotlivé druhy využívaly polní mokřady jako hnízdiště, potravní stanoviště, migrační zastávky nebo zimoviště. Velký počet druhů mokřadního ptactva na jihomoravských vysychavých polních mokřadech dokazuje jejich velkou biologickou a ochranářskou hodnotu. Tyto biotopy jsou přitom stále přehlíženy, a proto bychom rádi motivovali další ornitology, ochránce přírody a milovníky přírody, aby těmto cenným biotopům věnovali pozornost a podporovali jejich ochranu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info