Informace o publikaci

Two sisters with cardiac-urogenital syndrome secondary to pathogenic splicing variant in the MYRF gene with unaffected parents: A case of gonadal mosaicism?

Logo poskytovatele
Autoři

SLABÁ Kateřina JEŽOVÁ Marta POKORNÁ Petra PÁLOVÁ Hana TUČKOVÁ Jana PAPEŽ Jan PROCHÁZKOVÁ Dagmar JABANDŽIEV Petr SLABÝ Ondřej

Rok publikování 2023
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj MOLECULAR GENETICS & GENOMIC MEDICINE
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mgg3.2139
Doi http://dx.doi.org/10.1002/mgg3.2139
Klíčová slova cardiac-urogenital syndrome; familiar occurrence; MYRF; gene; Scimitar syndrome; whole exome sequenci
Přiložené soubory
Popis Úvod: Kardio-urogenitální syndrom [MIM # 618280] je nově popsaný velmi vzácný syndrom spojený s patogenními variantami v genu myelinového regulačního faktoru (MYRF), který vede ke ztrátě funkce proteinů. MYRF je transkripční faktor dříve spojený pouze s kontrolou genové exprese související s myelinem. Je však také vysoce exprimován v jiných tkáních a je spojen s různými anomáliemi orgánů. Klinickému obrazu dominují především komplexní vrozené srdeční vývojové vady, plicní hypoplazie, vrozená brániční kýla a urogenitální malformace. Prezentace případů: Prezentujeme kazuistiky dvou sourozenců nepříbuzných rodičů, u kterých bylo indikováno celoexomové sekvenování z důvodu rodinného výskytu rozsáhlých vývojových vad. Nová, dosud nepopsaná sestřihová patogenní varianta c.1388+2T>G v genu MYRF byla identifikována u obou pacientů. Oba rodiče jsou nedotčeni, testy jsou negativní a mají další zdravou dceru. Identická událost de novo u sourozenců naznačuje gonadální mozaicismus, který může napodobovat recesivní dědičnost. Závěr: Pokud je nám známo, jedná se o první publikovaný případ familiárního kardio-urogenitálního syndromu indikujícího gonádový mosaicismus.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info