Informace o projektu
Národní ústav pro výzkum rakoviny (NÚVR)

Logo poskytovatele
Kód projektu
LX22NPO5102
Období řešení
6/2022 - 12/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Klíčová slova
onkologie, rakovina, národní institut
Spolupracující organizace
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Palackého v Olomouci
Masarykův onkologický ústav Brno

Cílem projektu je vytvoření celorepublikové sítě spolupracujících pracovišť provádějících špičkový výzkum v oblasti onkologie, která bude mít podobu tzv. „Národního ústavu“. Důvodem vzniku této autority je ten, že výzkum v oblasti onkologie není v současné době nijak koordinován a je roztříštěn na jednotlivých institucích.
Ustanovení Národního ústavu pro výzkum rakoviny bude znamenat propojení špičkové vědecké expertízy, terciárního vzdělávání a relevantních medicínsko/zdravotnických informačních zdrojů. Tematická komplementarita jednotlivých pracovišť v rámci Národního ústavu pro výzkum rakoviny umožní komplexnost přístupu nezbytnou pro moderní onkologický výzkum, koncentraci na prioritní oblasti lékařského vzdělávání a výzkumu České republiky. Onkologický výzkum se tímto stane mnohem více koordinovatelný, strategičtější a efektivnější.
Velkou výhodou Národního ústavu je jeho transformativní charakter, tj. nebude docházet k vybudování nové infrastruktury (výjimku tvoří nezbytná stavba GMP pro somatobuněčné a genové terapie ATMP v pavilonu C03), ale k rozvoji a modernizaci stávajících kapacit a lidských zdrojů. Tento postup je vysoce efektivní a dlouhodobě finančně udržitelný.
Síť spolupracujících pracovišť bude složena ze tří Uzlů (Uzel Praha – koordinátor, Uzel Brno, Uzel Olomouc), které budou svým dopadem pokrývat celou Českou republiku. Jednotlivé Uzly budou spojeny prostřednictvím konsorciální smlouvy, která definuje rámce a pravidla spolupráce.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  8 – Důstojná práce a ekonomický růst Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Publikace

Počet publikací: 207


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 21 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info