Informace o publikaci

Matthesonovo libreto k opeře Boris Goudenow v kontextu prvních lžidimitrijovských dramatických děl

Autoři

DUPALOVÁ Zuzana

Rok publikování 2023
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Opus musicum
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://viewer.joomag.com/om-0123-web/0931910001679005586?short&
Klíčová slova Johann Mattheson; Boris Goudenow; Pseudo-Demetrius works
Popis Příspěvek zkoumá libreto opery Boris Goudenow (1710) skladatele a teoretika Johanna Matthesona v kontextu lžidimitrijovských dramatických děl vzniklých přibližně do konce baroka. Lžidimitrijovská dramatická díla, tj. díla, která líčí události v Rusku na počátku 17. století a v nichž vystupuje postava Lžidimitrije I. a často i Borise Godunova, nejsou v evropské literární historii nijak vzácným jevem. Nejvíce jich vzniklo v 19. století v Německu a v Rusku, kde další a mnohem slavnější operu o carovi Borisi Godunovovi napsal Modest P. Musorgskij. První dramatici se začali zabývat oběma panovníky, Godunovem a zejména Lžidimitrem I., až několik let po smrti obou carů. Vůbec první drama o Lžidimitriji I. napsal ve Španělsku Lope de Vega, po něm následovali italští autoři a koncem baroka se stejné téma objevilo i v Anglii. Srovnání těchto dramatických děl ukazuje, že převládající náboženství v domovině autorů hrálo významnou roli v jejich chápání postav Lžidimitrije a Borise, což souviselo i s prameny, z nichž čerpali informace při studiu námětu. V katolických zemích zpravidla využívali spíše jezuitské a katolické prameny, a proto chápali Lžidimitrije I. jako právoplatného nástupce a ctnostného katolíka, tedy opak toho, jak byl popisován v hagiografických a historiografických dílech v Rusku. V protestantských zemích hrála náboženská povaha dobrodružství Lžidimitrije druhořadou roli. Nejinak je tomu i v případě opery Matthesona, který k Borisi Goudanovi napsal nejen hudbu, ale i libreto. Ve své opeře zobrazil období, kdy Godunov údajně předstíral, že se nechal přemluvit k nástupu na trůn, ale jeho postava není záporná (na rozdíl od Borise v katolických dramatech) a jeho peripetie stojí v pozadí milostných zápletek.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info