Informace o publikaci

Rozvíjení matematické gramotnosti s využitím inovativního modulu systematického rozvoje akcelerovaných žáků 1. až 3. tříd

Logo poskytovatele
Autoři

NOVÁKOVÁ Eva BLAŽKOVÁ Růžena

Rok publikování 2022
Druh Učební texty, pomůcky
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Metodický text je výstupem tříletého řešení projektu „Výzkumně ověřený inovativní model identifikace a rozvoje matematicky nadaných žáků základních škol (VOIM)“. Moderně koncipované rozvojové materiály jsou určeny především žákům prvních ročníků, kteří rádi přemýšlejí, bádají, objevují nové poznatky (nejen) z oblasti matematiky. 60 pracovních listů ve třech úrovních obtížnosti k 20 matematickým tématům je doplněno souborem videí. Pracovní listy umožňují diferencovanou individuální práci žáků, vedou k rozvíjení jejich abstraktního a exaktního myšlení, ke kritickému usuzování a srozumitelné a věcné argumentaci. Úlohy vycházejí z aktuálních kurikulárních dokumentů, ale vzdělávací obsah na některých místech přesahují. Obtížnost úloh na jednotlivých pracovních listech graduje od nejméně obtížné po nejnáročnější, obvykle z rozšiřujícího učiva.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info