Informace o publikaci

Rozvíjení matematické gramotnosti s využitím inovativního modulu systematického rozvoje akcelerovaných žáků 1. až 3. tříd. Metodický text pro učitele

Logo poskytovatele
Autoři

NOVÁKOVÁ Eva BLAŽKOVÁ Růžena

Rok publikování 2022
Druh Učební texty, pomůcky
Citace
Popis Metodický text je výstupem tříletého řešení projektu „Výzkumně ověřený inovativní model identifikace a rozvoje matematicky nadaných žáků základních škol (VOIM)“. Moderně koncipované rozvojové materiály jsou určeny především žákům prvních ročníků, kteří rádi přemýšlejí, bádají, objevují nové poznatky (nejen) z oblasti matematiky. 60 pracovních listů ve třech úrovních obtížnosti k 20 matematickým tématům je doplněno souborem videí. Pracovní listy umožňují diferencovanou individuální práci žáků, vedou k rozvíjení jejich abstraktního a exaktního myšlení, ke kritickému usuzování a srozumitelné a věcné argumentaci. Úlohy vycházejí z aktuálních kurikulárních dokumentů, ale vzdělávací obsah na některých místech přesahují. Obtížnost úloh na jednotlivých pracovních listech graduje od nejméně obtížné po nejnáročnější, obvykle z rozšiřujícího učiva.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info