Informace o publikaci

Je na čase opustit pojem „právní věda“

Autoři

FLORIAN Tristan

Rok publikování 2023
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Jurisprudence
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Repozitář MU
Klíčová slova legal science; demarcation problem; legal scholarship
Přiložené soubory
Popis Text se kriticky zabývá pojmem „právní věda“. Autor poukazuje na to, že se pojem „právní věda“ v českém prostředí používá v jiném významu než jeho cizojazyčné obdoby v zahraniční literatuře – zatímco v české literatuře označuje veškeré zkoumání práva, v německé („Rechtswissenschaft“) pouze teoretické a v anglické („legal science“) zase většinou slouží k označení raně pozitivistické teorie v pojetí německé historické školy. Text následně upozorňuje na problém demarkace a uvádí, že různé dílčí disciplíny, ze kterých se česky pojímaná „právní věda“ skládá, nemusí být nutně přijímané jako vědy. Právě kvůli víceznačnosti pojmu a problému demarkace autor navrhuje přestat pojem „právní věda“ používat. Místo něj navrhuje pojem „právní nauka“, který se s uváděnými problémy nepotýká.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info