Informace o publikaci

DEPOTNÍ LÉKOVÉ FORMY V PSYCHOFARMAKOLOGII V KLINICKÝCH A EXPERIMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Autoři

NOVÁKOVÁ Martina HAMMER Tomáš JUŘICA Jan KOTOLOVÁ Hana ZENDULKA Ondřej KUBOVÁ Kateřina VYSLOUŽIL Jakub

Rok publikování 2023
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Farmaceutická fakulta

Citace
Popis Psychické poruchy náleží mezi chronická onemocnění, která do značné míry ovlivňují kvalitu života pacientů. Díky správně nastavené léčbě lze udržet pacienty v plnohodnotném životě. Avšak ne vždy jsou pacienti ochotni dodržovat nastavenou terapii, a proto dochází k relapsu onemocnění, následný průběh je více komplikovaný a dochází i k horší prognóze pacientů. Parenterální depotní lékové formy v psychofarmakologii nabývají na významu. Jejich dlouhodobého účinku se v současnosti využívá v psychiatrických diagnózách z důvodu časté nonadherence pacientů k terapii. Nonadherence se v psychofarmakologii obecně objevuje přibližně u poloviny pacientů, kdy problematická je zejména u deprese, bipolární poruchy a schizofrenie. Na základě pozitivní zkušenostmi s již existujícími registrovanými léčivy jsou, v rámci meziústavní spolupráce na Farmaceutické fakultě a současně ve spolupráci s Farmakologickým ústavem Lékařské fakulty, vyvíjeny nové dlouhodobě působící parenterální lékové formy. Doposud byly připraveny dvě léčiva ve formě mikročástic na bázi kopolymeru kyseliny mléčné a glykolové (PLGA) pro parenterální podání, antidepresivum mirtazapin a antipsychotikum klozapin.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info