Informace o publikaci

Formulace porézních mikročástic s obsahem antibiotik pro podání do plic.

Autoři

PEŠTÁLOVÁ Andrea GAJDZIOK Jan

Rok publikování 2023
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Farmaceutická fakulta

Citace
Popis Léčba zánětlivých onemocnění plic pomocí inhalátoru suchého prášku je v současné době předmětem výzkumu mnoha klinických studií. Jednou z možností léčby je podávání antibiotik ze skupiny fluorochinolonů nebo polymyxinů při léčbě infekcí vyvolaných P. aeruginosa, u nichž bylo prokázáno, že snižují bakteriální zátěž v plicích a zlepšují plicní funkce pacientů. Pro efektivní inhalační léčbu je klíčové, aby částice splňovaly určité parametry, zejména jejich velikost a tvar, pórovitost nebo aerosolizační vlastnosti. Pro formulaci suchých prášků se nejčastěji používají sprejové technologie (např, sprejové sušení), a také je možné modifikovat výsledné vlastnosti přidáním pomocných látek ze skupiny porogenů či aminokyselin. V rámci experimentu byly metodou sprejového sušení připraveny mikročástice obsahující různé nosiče, leucin a porogen. Cílem bylo optimalizovat podmínky sušení tak, aby vznikly aerodynamicky vhodné částice. V dalším kroku byly formulovány částice obsahující ciprofloxacin nebo kolistin-sulfát. Z výsledků vyplynulo, že aerodynamicky vyhovujících částic bylo dosaženo zvýšením teploty sušení a zmenšením průměru atomizační trysky. U všech částic obsahujících antibiotika se MMAD pohyboval v rozmezí 4,75–5,77 µm. Na základě naměřených výsledků se nám podařilo připravit mikročástice obsahující ciprofloxacin a kolistin-sulfát splňující požadavky na inhalovatelné práškové částice a v dostatečné dávce pro plicní podání.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info