Informace o projektu
Optimalizace porozity mikročástic pro plicní aplikaci (porogeny)

Kód projektu
MUNI/A/1140/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Farmaceutická fakulta

Inhalační způsob podání léčiv je využíván nejen pro aplikaci léčiv spojených s plicním onemocněním, ale také jako alternativní cesta podání pro systémově působící (např. peptidů). U inhalovatelných částic práškové povahy je stěžejní optimalizace parametrů jejich velikosti, morfologie a především porozity, která zásadním způsobem ovlivňuje jejich aerodynamické vlastnosti a depozici v plicích, klíčovou pro farmakoterapeutický efekt. Do popředí výzkumu se dostávají velké porézní částice (large porous particles - LPP), pro které je typická velká fyzická velikost, umožňující vyhnutí se eliminaci makrofágy a jiným očistným mechanismům dýchací soustavy; a velmi nízká hustota, zajišťující jejich vhodný aerodynamický průměr. Příprava LPP a optimalizace jejich parametrů je možná pomocí sprejových technologií, jako je sprejové sušení nebo sprejová lyofilizace, při použití látek vytvářejících póry. Porogeny se dělí do několika skupin v závislosti na mechanismu účinku uvnitř struktury částice. Mohou to být osmoticky aktivní látky (např. chlorid sodný), extrahovatelné porogeny (např. Pluronic®) a těkavé porogeny (např. hydrogenuhličitan amonný).

Cílem projektu je za pomoci designu experimentu optimalizovat přípravu a složení porézních částic obsahujících různé nosné polymery a jejich směsi v kombinaci s těkavými porogeny a jejich následné zhodnocení a určení nejvhodnější formulace pro plicní depozici. Náplní projektu bude metodou sprejového sušení připravit nosičové částice, které na základě svých vlastností (morfologie, porozity, aerosolizačních vlastností) umožní inhalační podání enkapsulovaných léčiv a následně jejich cílenou depozici v distálních částech plic.

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info