Informace o publikaci

Moralinis ugdymas pagal Joną Dlugošą ir jo įtaka šventajam Kazimierui

Název česky Morální výchova podle Jana Długosze a jeho vliv na svatého Kazimíra
Autoři

MATIAŠKO Jozef Mário

Rok publikování 2023
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj SOTER
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www Open access odkaz na článek
Doi http://dx.doi.org/10.7220/2335-8785.85(113).4
Klíčová slova moral education; Jan Długosz; Saint Casimir; royal sanctity; Jagellonian dynasty
Popis Běžnou strategií používanou při studiu učení morálních hodnot v pozdně středověké aristokratické společnosti je přistupovat k němu jako k legitimizaci postavení ve společnosti a světské dvorské módě. Některé skutečnosti nám však poskytují možnosti jiného pohledu. Pokud je nám známo, žádná studie se dosud nezabývala úzkým vztahem polského knížete Kazimíra (1458-1484) a jeho učitele Jana Długosze. Tento výzkum předpokládá možnost předávání morálních hodnot prostřednictvím vzdělání. Analýza historických pramenů nás vede k závěru, že učitel mohl ovlivňovat knížete Kazimíra prostřednictvím středověké teorie královské svatosti a Boží spravedlnosti. J. Długosz vytvořil svou koncepci mravní výchovy, uvedenou v Annales seu cronicae. Jeho motivace vycházela z křesťanské zbožnosti a pocitu odpovědnosti za společnost. Záměrně využíval životní příběhy idealizovaných křesťanských panovníků (především Jagellonců), aby knížete poučil o křesťanských hodnotách. Morální zkušenost vlastních předků měla knížete připravit na jeho odpovědnost.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info