Informace o publikaci

Nahrazení cookies třetích stran ambiciózním systémem Google FLoC

Logo poskytovatele
Autoři

KLODWIG Jakub

Rok publikování 2023
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Právník
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www https://www.ilaw.cas.cz/casopisy-a-knihy/casopisy/casopis-pravnik/archiv/2023/2023-10.html?a=3807
Doi http://dx.doi.org/10.html?a=3807
Klíčová slova privacy; Google; cookies; online marketing; ePrivacy; cohorts; Google Topics
Popis Identifikace koncových zařízení a cílení jejich uživatelů je významně se vyvíjející oblastí, která ovlivňuje každodenní život miliard lidí. Technologické společnosti pod tlakem veřejnosti zakazují používání problematických cookies třetích stran a přicházejí s novými metodami i celými systémy fungování online cílení a behaviorální reklamy. Nové však nemusí znamenat lepší, ale může přinést další či trvalé omezení soukromí, tak jak se o to pokusila společnost Google prostřednictvím systému FLoC (Federated Learning of Cohorts). Tento článek vysvětluje fungování systému FloC, jímž společnost Google plánovala vyřešit tlak na zákaz cookies třetích stran ve svém dominantním prohlížeči Google Chrome. Propracovaný systém kohort, na kterém společnost Google pracovala řadu let, měl kompletně nahradit cookies třetích stran a současně ještě vylepšit pozici Googlu na trhu online marketingu. Nejen že by totiž Google implementací systému kohort zhoršil postavení ostatních společností nabízejících online behaviorální reklamu, jelikož by musely vycházet z dat, které poskytuje právě systém Google Kohort, ale současně se nový systém kompletně vyhnul regulaci ochrany osobních údajů. Jaké změny, trhliny a rizika měl systém kohort přinést, jak reagovali zástupci odborné veřejnosti, ale i jiní soutěžitelé, a co nakonec způsobilo, že Google svůj nový systém kohort zavrhl, se v článku pokouším mapovat a diskutovat z pohledu ochrany soukromí.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info