Informace o publikaci

Vliv anestezie na rychlost průtoku ve větvích zadní mozkové tepny při transkraniálním dopplerovském vyšetření u potkana

Autoři

SCHEER Peter BRHELOVÁ Eliška GOLIAŠOVÁ Simona AKSU Ahmet Davut MIKULÍK Robert HLOŽKOVÁ Jana

Rok publikování 2023
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Farmaceutická fakulta

Citace
Popis Volba anestezie má zásadní vliv na průběh a dopad trombembolické mozkové mrtvice v experimentech. Vzhledem k naši snaze produkovat a používat klinicky relevantní modely potřebujeme informaci o vlivu anestetik na průtok v mozkových cévách. Prvním krokem je popsat vliv anestezie u zdravých intaktních normotezních zvířat. V dalších krocích u hypertezních s metabolickým syndromem a dále v modelu okluze střední mozkové tepny u hypertenzích zvířat s metabolickým syndromem. Přednáška popisuje výsledky u normotenzní intaktní populace. V příspěvku je porovnáván vliv 1/ celkové anestezii navozené úvodní inhalací 2,5% izofluranu, dále prohloubené a vedené aplikací směsí ketamin (5 mg/kg) + xylazin (35 mg/kg) i.m. (rozděleno do dvou míst a i.p. aplikovaného diazepamu (2 mg/kg) a za 2/ vliv celkové anestezii navozené úvodní inhalací 2,5% izofluranu, dále prohloubené a vedené ketamin (5 mg/kg) + xylazin (35 mg/kg) i.m. a směsí 8% uretanu a 0,6% alfa-chloralosy v dávce 8 ml/kg aplikované i.p. Transkraniální doppler je proveden pomocí ultrazvukového tomografu VEVO 2100, bez porušení integrity kůže a lebky jako neinvazivní opakovatelná registrace analogická s klinickou praxí. Kombinace byly testovány na samcích outbredního kmene Wistar v širokém rozmezí hmotnosti 200-450 g. V přednášce jsou diskutovány výsledky a vhodnost anestetických kombinaci pro neurovaskulární výzkum.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info