Informace o publikaci

„Die Werke der Kunst dem Publicum vorzuführen“. Stálá výstava obrazů pražského obchodníka Karla Behra

Autoři

SLAVÍČEK Lubomír

Rok publikování 2023
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Na počátku padesátých let 19. století obohatil pražský výstavní provoz, kterému od roku 1821 dominovaly výroční výstavy pořádané Akademií výtvarných umění a posléze od 1836 Krasoumnou jednotou, typologicky nový způsob prezentace umění veřejnosti. Po vzoru jiných evropských měst se v této době i v Praze objevil typ stálé výstavy uměleckých děl, a to nejprve zásluhou nově konstituované Jednoty umělců výtvorných a po roce 1855 díky soukromé iniciativě majitele zdejšího renomovaného pozlacovačského závodu Karla Behra (1819–1888). Příspěvek představí dosud málo známou osobnost tohoto drážďanského rodáka a jeho podíl na pražském kulturním a společenském životě padesátých a šedesátých let, dále připomene Behrovy mnohostranné podnikatelské aktivity, přičemž se zaměří zejména na osvětlení vzniku a fungování jeho uměleckého obchodu, jakož i na jeho sortiment. Pozornost bude věnována rovněž poměrně značnému ohlasu, který jeho inspirativní počin nalezl v soudobé publicistice a výtvarné kritice.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info