Informace o publikaci

BACH: Testy školních dovedností

Logo poskytovatele
Autoři

BEDNÁŘOVÁ Jiřina CÍGLER Hynek JABŮREK Michal MIKULKOVÁ Kristýna GOCIEKOVÁ Veronika POSPÍŠILOVÁ Magdalena KUBÍK Tomáš HUBATKOVÁ Petra BÍLOVSKÁ Kateřina

Rok publikování 2023
Druh Účelové publikace
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis BACH: Testy školních dovedností je originální česká baterie testů čtení a psaní, matematických dovedností a grafomotorického tempa, určená pedagogickým a klinickým psychologům a speciálním pedagogům pro vyšetření klientů od mateřské školy do 22 let věku, a dále pak seniorů ve věku 55–80 let. Standardizační vzorek tvořilo 1411 respondentů, sběr dat probíhal v letech 2019–2022. Testy jsou konormované s inteligenční baterií Woodcock Johnson IV COG u dětí a mladých dospělých, u seniorů pak s paměťovým testem TOMAL SE. Testy školních dovedností se zaměřují na čtenářské dovednosti (technika čtení a práce s textem), písemný projev, morfologické a fonologické kompetence, zrakovou diferenciaci. Matematická část obsahuje testy prematematických a matematických dovedností; ty jsou dále děleny na numerické schopnosti, matematické usuzování a matematické znalosti. Baterie nachází uplatnění mj. při diagnostice specifických poruch učení, zejm. dyslexie, dyskalkulie (a to včetně středoškolských a vysokoškolských studentů), diagnostice vybraných aspektů školní zralosti (a tedy jak vhodnosti předčasného zaškolení, tak naopak odkladu školní docházky), a obecně při vyšetření školní neúspěšnosti. V případě seniorů mohou být testy využity při diagnostice kognitivních poruch či v kariérním poradenství. Na rozdíl od jiných podobných metod dostupných českému uživateli se baterie BACH vyznačuje širokým věkovým rozsahem potenciálních probandů a pokročilým psychometrickým zpracováním založeným na teorii odpovědi na položku (IRT). Rychlostní testy byly parametrizované pomocí log normálního IRT modelu, silové testy pomocí Raschova modelu a analýzy latentních tříd, standardní skóry byly vytvořeny metodami kontinuálního normování. K dispozici je řada skórů podporující normativní, kriteriální a ipsativní vyhodnocení. Baterie se vyznačuje vysokou reliabilitou a dobrou faktorovou a kriteriální validitou. V České republice neexistuje jiná podobně komplexní metoda s obdobným obsahem.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info