Informace o publikaci

Intravitální detekce a semi-kvantifikace hematofágních hlístic Ashworthius sidemi a Haemonchus spp. založená na qPCR

Autoři

ŠKORPÍKOVÁ Lucie VADLEJCH Jaroslav MAGDÁLEK Jan ILGOVÁ Jana MIKULKA Ondřej RESLOVÁ Nikol

Rok publikování 2024
Druh Certifikované metodiky
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

www https://botzool.sci.muni.cz/files/Final_CM_qPCR_As_Hc.pdf
Přiložené soubory
Popis Předložená metodika představuje standardizovaný intravitální diagnostický postup pro simultánní detekci dvou patogenních zástupců GIN parazitujících u hospodářských či volně žijících přežvýkavců. Konkrétně se jedná o zástupce rodu Haemonchus a jejich fylogeneticky příbuzný, invazní druh A. sidemi. Metodika je primárně navržena pro zachycení rodově či druhově specifických oblastí nukleových kyselin obou zmíněných zástupců parazitů ve vzorcích výkalů jejich hostitelů v průběhu patentní periody infekce. Jedná se o období, kdy jsou ve výkalech infikovaných zvířat přítomna vajíčka hlístic, která jsou uvolňována do vnějšího prostředí a významně tak přispívají k dalšímu šíření infekce. Výhodou je, že kromě výkalů může být pro analýzu využita DNA i jiného původu. S pomocí vhodně zvolených izolačních protokolů lze extrahovat a následně testovat DNA z různých vývojových stádií hlístic (vajíček, larev, dospělců), z infikovaných tkání hostitele nebo z prostředí (např. vegetace). Předností popsaného diagnostického postupu je také jeho multiplexní potenciál, který umožňuje specificky detekovat hned několik různých rodů či druhů parazitů v jedné rychlé reakci. Metodika tak představuje vhodný nástroj pro pravidelné a koordinované monitorování výskytu a šíření obou těchto veterinárně významných parazitických hlístic a včasné odhalování infekce u infikovaných přežvýkavců. V návaznosti na diagnostická data získaná pomocí této metodiky bude její uživatel schopen posoudit účinnost v minulosti přijatých opatření a bude moci případně nastavit potřebná preventivní opatření či terapeutické zásahy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info