Informace o publikaci

Možnosti a meze výzkumu pohřebišť novokřtěnců na jižní Moravě z pohledu biologické antropologie, historie a religionistiky

Autoři

VALTROVÁ Jana UNGER Josef CHOCHOLÁČ Bronislav PĚNIČKA Robin ŠTĚPÁNKOVÁ Andrea JURDA Mikoláš MACHÁŇOVÁ Veronika KVARDA Ondřej JURAS Anna SALESSE Kévin Alexis André CHYLEŃSKI Maciej KOKTAVÁ Nikola EHLER Edvard NIKOLAJOVÁ Nikola KLÍMA Ondřej CIGÁN Jakub MOŘKOVSKÝ Tomáš KRÁLÍK Miroslav

Rok publikování 2023
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Anthropologia Integra
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www Stránky vydavatele.
Doi http://dx.doi.org/10.5817/AI2023-2-7
Klíčová slova Anabaptists; Hutterites; funerary practices; burial sites; skeletal remains; South Moravia
Přiložené soubory
Popis Studie je věnována problematice určení a lokalizace novokřtěneckých pohřebišť na jižní Moravě. Novokřtěnci byli vnitřně rozmanitým náboženským proudem reformace, který vznikl ve 20. letech 16. století v oblastech s německy mluvícím obyvatelstvem. V důsledku perzekuce ze strany nábožensky majoritní, katolické, nebo protestantské vrchnosti, migrovali od roku 1526 na Moravu. Novokřtěnci se od místní populace odlišovali svým etnickým původem, jazykem, způsobem života a náboženským vyznáním. Zanechali výraznou a dosud patrnou stopu v?moravské kultuře. O jejich pohřebním ritu, pohřbívání, pohřebištích a kosterních souborech, které by s jistotou patřily novokřtěncům, je známo jen velmi málo. V tomto článku usilujeme o souhrn a konfrontaci informací o dosavadních nálezech skeletů a jejich inventáře, které by mohly patřit některé ze skupin novokřtěnců, s historickými záznamy o jejich sídlech či přímo pohřebištích. Komparaci a identifikaci pohřebišť znesnadňuje neúplnost ve všech zdrojích evidence. U některých sídel máme historické záznamy o pohřebištích, nemáme však archeologické zprávy o dosud nalezených skeletech. S jinými lokalitami jsou spojené kusé zmínky o nalezených skeletech, ale podrobnější archeologické zprávy nejsou k dispozici. Jednoznačnou identifikaci kosterních nálezů komplikuje nevýrazná a nespecifická povaha pohřebního ritu, konfesní pestrost a relativně krátký čas pobytu novokřtěnců na Moravě. Lokality uvedené v článku mohou patřit novokřtěncům, jistotu stanovenou s pomocí laboratorních metod však v?současné době máme pouze o pohřebišti v?Přibicích (okres Brno-venkov). Zde sestavený soupis potenciálních pohřebišť novokřtěnců může posloužit jako východisko pro ověření původu na nich pohřbených osob pomocí moderních přírodovědných metod – analýzy staré DNA a izotopů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info