Informace o publikaci

Výsledky výběrového šetření RESTABUS : Inovativní cesty definice, měření prevalence a řešení seniorského abusu v ČR. Souhrnná výzkumná zpráva

Logo poskytovatele
Autoři

REIMEROVÁ Klára PETROVÁ KAFKOVÁ Marcela VIDOVIĆOVÁ Lucie

Rok publikování 2023
Druh Výzkumná zpráva
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

www Čítárna Munispace
Popis Cílem výzkumné zprávy je seznámit čtenáře z řad odborné i laické veřejnosti s výsledky výběrového šetření (výzkumu) realizovaného v projektu RESTABUS. Tento projekt je ve svém zaměření na zmapování výskytu týrání, zneužívání, zanedbávání, dalšího násilí a podrývání důstojnosti u seniorů a seniorek prvním svého druhu i rozsahu v ČR. Výzkum byl realizován u 2687 respondentů ve věku 65 až 99 let žijících v domácím prostředí (mimo instituce rezidenční péče), a je reprezentativní pro seniorskou populaci v ČR. Představovaný výzkum je doplněn o problematiku vnímané prevalence EAN ve veřejném prostoru, o zachycení postojů k restorativní justici a ranná traumata (zkušenost s násilím v dětském a středním věku). Výzkum tak nejen popisuje míru výskytu násilí a špatného zacházení se seniory v Česku, ale také mapuje dopady prožitých incidentů na kvalitu života ohrožených osob, zjišťuje postoje seniorů k funkčnosti dostupných forem pomoci, a naznačuje směr jejich možného dalšího rozvoje. Zpráva obsahuje metodologickou část, věcnou část a tabulkovou přílohu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info