Informace o projektu

Inovativní cesty definice, měření prevalence a řešení seniorského abusu v ČR (včetně přenosu mezinárodních postupů dobré praxe) (RESTABUS)

Logo poskytovatele
Kód projektu
TL05000516
Období řešení
7/2021 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Klíčová slova
seniorský abus; EAN; diskriminace; restorativní justice; průzkum; gender
Spolupracující organizace
Gerontologický institut, o.p.s.
Institut pro restorativní justici, z.s.

Projekt aplikovaného výzkumu se zaměří na vytvoření metodiky tzv. široké definice seniorského abusu (tzv. EAN) a pilotní zavedení inovativních principů restorativní justice do řešení případů seniorského týrání, zanedbávání a zneužívání. Součástí projektu je reprezentativní výzkum v obecné seniorské populaci využívající mezinárodně srovnatelných nástrojů pro zjišťování prevalence různých forem abusu a hledání cest k jejich prevenci a řešení. Projekt je realizován v souladu s prioritami Cílů udržitelného rozvoje (SGDs) a národních strategických/akčních plánů pro seniorskou otázku a inkluzi.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info