Informace o publikaci

Frailty - prevalence výskytu u akutně hospitalizovaných seniorů letech 1995 - 2022

Autoři

WEBER Pavel WEBEROVÁ Dana POLCAROVÁ Vlasta BIELAKOVÁ Katarína

Rok publikování 2023
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Geriatrie a gerontologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.prolekare.cz/casopisy/geriatrie-gerontologie/2023-2-22/frailty-prevalence-vyskytu-u-akutne-hospitalizovanych-senioru-v-letech-1995-2022-134888
Klíčová slova geriatricization of medicine; aging of the population; acute hospitalization of the elderly; frailty syndrome; mortality
Popis Cíl: Frailty (F) je medicínský syndrom spojený se vzestupem sarkopenie s dopadem na kvalitu života, zdravotní péči i zdravotnictví jako celek. Metodika: Předkládáme retrospektivní kohortní studii pacientů z let 1995 – 2022, kteří byli akutně přijati na naši kliniku. Šlo celkem o 29 646 osob věkového pásma od 65 do 105 roků. Z tohoto počtu bylo 18 867 žen průměrného věku 81,7 ± 7,7 r., zatímco mužů bylo jen 10 787 průměrného věku 79,0 ± 7,6 r. Ženy byly o téměř 3 roky starší oproti mužům (p < 0,01). Výsledky: U podsouboru mladších seniorů (65-74 r.) se pohyboval výskyt F u mužů mezi 12 až 20% a u žen mezi 13 až 19%. S rostoucím věkem je zjevný vzestup výskytu F – v podsouburu věku 75-84 roků u mužů na 16-33% a u žen na 18-24%. U nejstarší věkové podskupiny ? 85 roků dochází k významnému vzestupu F - a to u mužů na 25-40% a u žen na 26-38%. Pre-frailty u mužů kolísalo mezi 36-50% a u žen mezi 27-55%. Mortalita byla významně vyšší u jedinců akutně hospitalizovaných s F u mužů ve všech věkových skupinách 31-32% a u žen 22-26%; zatímco u skupiny akutně přijatých nemocných bez F stoupala u mužů s věkem od 3,0 do 6% a u žen 2,1 do 4%. Závěr: Naše data poukazují na význam sledování frailty a riziko zvýšené mortality s ním spojené u akutně hospitalizovaných seniorů a podtrhují možnosti prevence a léčby.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info