Informace o publikaci

Vybrané metody programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení ve výuce jedinců s odlišným mateřským jazykem

Logo poskytovatele
Autoři

SVOBODOVÁ Hana TUŠKOVÁ Jana Marie

Rok publikování 2023
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Bohemica Olomucensia
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www https://bohemica.upol.cz/artkey/boh-202302-0002_vybrane-metody-programu-ctenim-a-psanim-ke-kritickemu-mysleni-ve-vyuce-jedincu-s-odlisnym-materskym-jazykem.php
Doi http://dx.doi.org/10.5507/bo.2023.017
Klíčová slova Critikal thinking; procedures and methods; reading literacy; teaching Czech as a second/foreign language
Popis Příspěvek se zaměřuje na možnosti využití vybraných metod a postupů programu Čtením a psaním pro kritické myšlení při výuce jedinců s odlišným mateřským jazykem. Většina z nich rozvíjí čtenářskou gramotnost chápanou jako schopnost porozumět, reflektovat a používat psaný text k dosažení určitých cílů, tedy k rozvoji vlastních dovedností a znalostí a aktivní účasti ve společnosti. Podstatu příspěvku tvoří ukázky praktického využití vybraných metod kritického myšlení ve výuce češtiny jako druhého/cizího jazyka, které slouží k motivaci a rozvoji psaní a mluvení. Příspěvek vznikl na základě výsledků vlastního výzkumu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info