Informace o publikaci

Výzkumná infrastruktura RECETOX – metagenomické analýzy a hojení ran

Logo poskytovatele
Logo poskytovatele
Autoři

BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ Petra BRENEROVÁ Petra HOLOCHOVÁ Pavla VRZALOVÁ Jana BARTOŇ Vojtěch BÖHM Jan BUDINSKÁ Eva PŘIBYLOVÁ Petra RŮŽIČKOVÁ Petra KLÁNOVÁ Jana LIPOVÝ Břetislav

Rok publikování 2023
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Výzkumná činnost centra RECETOX je podporována nejmodernější výzkumnou infrastrukturou, která je částečně centralizovaná do samostatných jednotek, tzv. core facilit.?Výzkumná infrastruktura funguje na principu „open access“, v?rámci kterého poskytuje své kapacity interním i?externím uživatelům z?akademické i?průmyslové sféry, za přesně definovaných podmínek.?Součástí Centrálních laboratoří je core facilita Laboratoře analýzy mikrobiomu, kde probíhá zpracování výzkumných projektů a vývoj nových metod pro metagenomické analýzy. Zabýváme se analýzou mikrobiomu humánních, animálních i?environmentálních vzorků, a?to s využitím metod sekvenování nové generace. Kromě vlastní analýzy vzorků, nabízíme i pomoc s designem metagenomických studií, vyhodnocením sekvenačních dat a interpretací dat. ? Interakce mezi různými mikrobiálními druhy a jejich vliv na imunitní systém hostitele významně vstupují do procesu hojení rány. Mikrobiota rány a její produkty mohou hrát při hojení ran buď negativní roli (např. zvýšením koncentrace proteáz a reaktivních forem kyslíku) nebo prospěšnou úlohu (např. podpora reepitelizace a granulace tkání). Zacílení pozornosti na kožní mikrobiom, neboli souhrnnou genetickou informaci mikrobioty osidlující tuto lokalitu, by tedy mohlo představovat nezbytnou součást managementu hojení ran.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info