Informace o publikaci

Povodí Křetínky v geografickém a environmentálním vzdělávání.

Autoři

PETŘÍKOVÁ Gabriela HERBER Vladimír HYNEK Alois

Rok publikování 2002
Druh Článek ve sborníku
Konference Sborník Vzdělávání zeměpisem
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Klíčová slova geographical and environmental education; case study; fieldwork
Popis Malé povodí je vhodným územím pro geografické a environmentální vzdělávání pro řadu vzájemně propojených témat, která vycházejí z reálné situace. Terénní projektová metoda umožňuje hlubší a komplexní porozumění těmto tématům. Při praktické terénní výuce - studiu povodí Křetínky - byla vybrána následující témata (issues): fluviální procesy a hydrologický průzkum, struktura krajiny a využití země, environmentální hodnocení a možnosti dalšího rozvoje povodí, obyvatelstvo a věková struktura, služby a maloobchod, trvale udržitelný rozvoj, dotazníková šetření a tvorba turistického průvodce, včetně jejich využití ve středoškolském geografickém a environmentálním vzdělávání. Důraz je položen na vzájemné propojení témat (items), mezipředmětové vazby, procvičování a upevňování dovedností.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info