Informace o publikaci

Přednosti eliminační voltametrie

Logo poskytovatele
Autoři

TRNKOVÁ Libuše

Rok publikování 2002
Druh Článek ve sborníku
Konference Moderní polarografické/voltametrické metody analýzy vod a vodných roztoků, Sborník přednášek z celostátního semináře
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Elektrochemie
Klíčová slova Elimination voltammetry with linear scan (EVLS);advantage and disadvantage of EVLS;elimination functions;adsorbed depolarizer on HMDE;peak-counterpeak
Popis Eliminační voltametrie s lineárně se měnícím napětím (EVLS - Elimination Voltammetry with Linear Scan) využívá pro eliminaci vybraných proudů jejich rozdílných závislostí na rychlosti polarizace. Nejčastěji eliminovanými proudy je proud kapacitní, přímo úměrný rychlosti polarizace a proud kinetický, který rychlostí polarizace není prakticky ovlivněn. Méně často je eliminován proud difúzní, jehož rychlostní koeficient odpovídá jedné polovině. Eliminace je podmíněna možností vyjádřit celkový proud jako sumu dílčích proudů, I = Id + Ic + Ik + .... Celkové proudy měřené při rozdílných rychlostech polarizace (zvolených např. 100, 200 a 400 mV/s) se eliminační procedurou převádějí na proudovou eliminační funkci, která požadované dílčí proudy eliminuje, jiné zachovává. V podstatě se jedná o transformaci celkového proudu do lineární kombinace proudů měřených při různých rychlostech polarizace.Z experimentálního hlediska je úspěch eliminace závislý na výkonném potenciostatu a digitalizaci dat, tedy možnosti jejich exportu do Excelu nebo do Originu. Proudo-napěťové křivky musí obsahovat stejný počet dvojic I-E , a proto musí být všechna měření prováděna se stejným potenciálovým krokem. Nejpoužívanější, jak z hlediska zvýšení citlivosti signálů, tak z hlediska jejich rozlišení, je eliminační funkce se simultánní eliminací kapacitního a kinetického proudu a s konzervací proudu difúzního. Bylo zjištěno, že tato eliminace je velice perspektivní i pro analýzu adsorbovaného depolarizátoru, kdy eliminační funkce má tvar píku přecházejícího přes proudovou nulu v protipík. Na rozdíl od běžných elektrochemických metod je EVLS schopna rozlišit potenciálově velmi blízké redukční signály adeninu a cytosinu v oligodeoxynukleotidech.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info