Informace o projektu

Využití adsorptivní přenosové a eliminační techniky pro elektrochemickou analýzu oligonukleotidů a nukleových kyselin

Kód projektu
IAA1163201
Období řešení
1/2002 - 12/2004
Investor / Programový rámec / typ projektu
Akademie věd ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
Oligonucleotides; nucleic acids; adsorptive transfer technique; elimination voltammetry nith linear
Spolupracující organizace
Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Nejdůležitější cíle grantového výzkumu jsou (a) vyvinout nové způsoby detekce bází nukleových kyselin pomocí přenosové techniky ve spojení s eliminační a rozpouštěcí voltametrií, (b) studovat krátké oligonukleotidy v závislosti na jejich sekvenci a délce a (c) použít eliminační voltametrii s lineární polarizací elektrody a elektrochemickou impedanční spektroskopii v analýze oligonukleotidů a nukleových kyselin. Analýza bude provedena na rtuťových a pevných elektrodách. Předpokládá se, že výsledky získané v tomto grantu budou využity jako jednoduché, citlivé a selektivní analytické postupy stanovení nukleových kyselin a jejich složek. Výhoda těchto analytických postupů spočívá v možnosti modifikovat elektrody nukleovými kyselinami a oligonukleotidy. Získané výsledky najdou uplatnění v různých oblastech biofyziky, biochemie a molekulární biologie.

Publikace

Počet publikací: 54


Předchozí 1 2 3 4 5 6 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info