Informace o projektu
Využití adsorptivní přenosové a eliminační techniky pro elektrochemickou analýzu oligonukleotidů a nukleových kyselin

Kód projektu
IAA1163201
Období řešení
1/2002 - 12/2004
Investor / Programový rámec / typ projektu
Akademie věd ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
Oligonucleotides; nucleic acids; adsorptive transfer technique; elimination voltammetry nith linear
Spolupracující organizace
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Nejdůležitější cíle grantového výzkumu jsou (a) vyvinout nové způsoby detekce bází nukleových kyselin pomocí přenosové techniky ve spojení s eliminační a rozpouštěcí voltametrií, (b) studovat krátké oligonukleotidy v závislosti na jejich sekvenci a délce a (c) použít eliminační voltametrii s lineární polarizací elektrody a elektrochemickou impedanční spektroskopii v analýze oligonukleotidů a nukleových kyselin. Analýza bude provedena na rtuťových a pevných elektrodách. Předpokládá se, že výsledky získané v tomto grantu budou využity jako jednoduché, citlivé a selektivní analytické postupy stanovení nukleových kyselin a jejich složek. Výhoda těchto analytických postupů spočívá v možnosti modifikovat elektrody nukleovými kyselinami a oligonukleotidy. Získané výsledky najdou uplatnění v různých oblastech biofyziky, biochemie a molekulární biologie.

Publikace

Počet publikací: 53


Předchozí 1 2 3 4 5 6 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info