Informace o publikaci

Elektrochemické biosenzory v analýze zemědělských produktů a vzorků životního prostředí

Logo poskytovatele
Autoři

KIZEK René VACEK Jan TRNKOVÁ Libuše KLEJDUS Bořivoj KUBÁŇ Vlastimil

Rok publikování 2003
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj CHEMICKÉ LISTY
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Elektrochemie
Klíčová slova Elektrochemické biosenzory; DNA-biosenzory; enzymové a uhlíkové elektrody; avidin-biotinová technologie; pesticidy; polutanty; environmentální a zemědělská kontrola.
Popis Technologie biosenzorů dnes nachází uplatnění v klinické diagnostice, genomice a proteomice, environmentální ochraně, průmyslové výrobě a studiu biologických procesů in nature v případech kdy klasická laboratorní analytická technika selhává. V tomto krátkém přehledu je pojednáno o využití potenciometrických a amperometrických biosenzorů pro chemické analýzy v zemědělské a environmentální kontrole. Diskutovány jsou především možnosti využití elektrochemických bisenzorů pro stanovení toxických sloučenin jako jsou těžké kovy, pesticidní přípravky a některé organické polutanty, např. polychlorované bifenyly, akridinové deriváty a další látky fenolické povahy. S ohledem na využití moderních technologií pro determinaci specifických sekvencí mRNA nebo DNA je část textu věnována nejnovějším elektrochemickým trendům DNA-hybridizace a enzymatické modifikace (avidin-biotinová technologie) pevných uhlíkových elektrod. Takovéto možnosti determinace genomu zemědělských škůdců nebo patogenních organismů v životním prostředí, popřípadě stanovení konkrétních proteinů v proteomové výbavě organismů, představuje jednu z hlavních předností pevných elektrod modifikovaných nukleovými kyselinami nebo proteiny. V souvislosti s DNA imobilizovanou na povrch indikační elektrody je také uvedena možnost využití elektrochemických biosenzorů pro stanovení poškození DNA, což by mohlo mít kardinální význam pro studium genotoxických vlivů škodlivin na organismy prostřednictvím kompaktních a přenosných diagnostických zařízení. Všechny tyto poznatky jsou důležité pro konstrukci selektivních a senzitivních elektrochemických zařízení a jejich aplikaci v zemědělské chemii nebo ochraně životního prostředí a lidského zdraví.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info