Informace o publikaci

Eliminační voltametrie oligonukleotidů

Logo poskytovatele
Autoři

TRNKOVÁ Libuše POSTBIEGLOVÁ Irena

Rok publikování 2003
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj CHEMICKÉ LISTY
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Elektrochemie
Klíčová slova Elimination voltammetry with linear scan (EVLS); homo-and hetero-deoxyoligonucleotides; adsorptive stripping procedure; biosensor
Popis V práci byly pomocí eliminační voltametrické metody studovány homo- a hetero-oligodeoxynukleotidy (ODNs), včetně hetero-ODNs v podobě vlásenek (hairpins). Kromě redukčních signálů adeninu a cytosinu byly sledovány oxidační píky guaninu. Potenciály redukčních voltametrických píků adeninu a cytosinu v ODNs jsou velmi blízké (~ 30mV) a žádná voltametrická metoda (LSV, CV, SWV, DPV) je není schopna rozlišit. Eliminační voltametrie ve spojení s adsorptivní technikou (Adsorptive stripping - AdS) tohoto rozlišení byla schopna. Různé experimentální podmínky ukázaly, že největší vliv na separaci adeninových a cytosinových signálů má pH roztoku, koncentrace, struktura, adsorpce ODNs a sekvence nukleových bazí v nich. Spojením eliminace a adsorpce (AdS EVLS) je vytvářen nový a perspektivní elektrochemický nástroj vhodný nejen pro elektroanalytické stanovení oligonukleotidů, ale i pro sledování jejich strukturních a hybridizačních změn. Tato práce vznikla s podporou grantů GA ČR 203/02/0422 a GA AV A 1163201.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info