Informace o publikaci

Ribotypizace a fenotypová charakteristika kmenů rodu Xenorhabdus

Autoři

SEDLÁČEK Ivo HYRŠL Pavel PÁČOVÁ Zdenka

Rok publikování 2004
Druh Článek ve sborníku
Konference 23. kongres Československé společnosti mikrobiologické, příloha Bulletinu Československé společnosti mikrobiologické, č.45
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Klíčová slova Xenorhabdus; ribotypizace
Popis Z entomopatogenní hlístovky Steinernema feltiae (kmen Prosenice) byly izolovány dvě gramnegativní fermentující tyčky, deponované v České sbírce mikroorganismů PřF MU pod čísly CCM 7003 a CCM 7004. Na základě fenotypových charakteristik (komerční identifikační sety, konvenční testy) byly oba izoláty zařazeny do rodu Xenorhabdus. Protože se jednalo o první záchyt xenorhabdů z České republiky, byly tyto izoláty podrobně studovány ribotypizací a fenotypizací a srovnány s typovými kulturami všech druhů rodu Xenorhabdus (X. beddingii, X. bovienii, X. japonica, X. nematophila a X. poinarii). Pro studium biotypizace byly použity komerční identifikační sety (ENTEROtest 24, API 20E, API 20 NE, API 50CH) spolu s dodatkovými růstovými testy. Srovnání proteinového spektra testovaných bakteriálních kultur bylo provedeno metodou SDS-PAGE. Podařilo se prokázat více než 40 proteinových frakcí v rozmezí 6,5 200 kDa se signifikantními rozdíly mezi jednotlivými druhy. Na základě fenotypových charakteristik a proteinových spekter byly izoláty CCM 7003 a CCM 7004 identifikovány jako X. bovienii. Ribotypizací pomocí restrikčních enzymů EcoRI a HindIII a sondou komplementární k 16S a 23S rRNA izolované z E. coli, byly studované kmeny xenorhabdů rozděleny do druhově odlišných ribotypů (program GelCompar II) s výjimkou kmenů CCM 7003 a CCM 7004. Shodný ribotyp těchto dvou kultur prokázal, že se jedná o dva izoláty jednoho kmene. Dendrogram ribotypů studovaných xenorhabdů se shodoval s fenotypovou klasifikací a potvrdil fylogenetickou příbuznost izolátů s druhem X. bovienii při použití obou restrikčních enzymů. Ribotypizace tak může být vhodnou metodou při klasifikaci obtížně kultivovatelných či málo známých taxonů prokaryot.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info