Informace o publikaci

First-principles calculations of energetics of sigma phase formation and thermodynamic modelling in Fe-Cr-Ni system

Logo poskytovatele
Název česky Výpočty tvorné energie sigma fáze z prvních principů a termodynamické modelování v soustavě Fe-Ni-Cr
Autoři

CHVÁTALOVÁ Květuše HOUSEROVÁ Jana ŠOB Mojmír VŘEŠŤÁL Jan

Rok publikování 2004
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Journal of Alloys and Compounds
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Termodynamika
Klíčová slova Transition metals; Sigma phase; First-principles calculations
Popis Tvorná energie sigma fáze vzhledem ke standardnímu referentnímu stavu (SER) čistých složek byla vypočtena v teorii funkcionálu hustoty (DFT) kombinací metody rovinných vln s úplným potenciálem (FLAPW) pro čisté složky a metody linearizovanýchj muffin-tin orbitalů v přiblížení kulových atomů (LMTO-ASA)pro sigma fázi. Ve všech případech byla vypočtená celková energie optimalizována na rovnovážný objem jak sigma fáze tak na SER struktury. Vypočtené tvorné energie sigma fáze vzhledem k SER strukturám byly porovnávány v soustavách Ni-Cr a Ni-Fe s výsledky temodynamického modelování. Fázový diagram soustavy Fe-Ni-Cr vypočtený pomocí výsledků výpočtů celkové energie ab intio je v dobrém souladu s experimentálními daty. Tvorné entalpie pro sigma fázi v soustavách Ni-Cr a Fe-Cr získané termodynamickým modelováním souhlasí dobře s eneregiemi tvorby sigma fáze v těchto systémech získanými výpočty ab initio.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info