Informace o publikaci

Comparison of the low-frequency magnetic field effects on bacteria Escherichia coli, Leclercia adecarboxylata and Staphylococcus aureus

Název česky Srovnání působení nízkofrekvenčního magnetického pole na bakterie Escherichia coli, Leclercia adecarboxylata a Staphylococcus aureus
Autoři

FOJT Lukáš STRAŠÁK Luděk VETTERL Vladimír ŠMARDA Jan

Rok publikování 2004
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Bioelectrochemistry
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Biofyzika
Klíčová slova Low-frequency electromagnetic field; ELF magnetic fields; Bacteria; CFU number; Escherichia coli; Leclercia adecarboxylata; Staphylococcus aureus
Popis Tato práce studuje bilogický efekt nízkofrekvenčních elektromagnetických polí na tři různé bakteriální kmeny - Escherichia coli, Leclercia adecarboxylata a Staphylococcus aureus. Všechny byly exponovány nízkofrekvenčním magnetickým polem (t < 30 min, Bm=10 mT, f = 50 Hz) a poté porovnána jejich viabilita pomocí CFU - colony forming units. Pro všechny kmeny došlo k poklesu viability bakterií po expozici. Tento efekt byl kmenově závislý.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info