Informace o projektu
Aplikace biofyzikálních metod v biotechnologické praxi

Kód projektu
IBS5004107
Období řešení
1/2001 - 12/2005
Investor / Programový rámec / typ projektu
Akademie věd ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Bude rozvíjena spolupráce tří laboratoří BFÚ AV ČR, která bude vycházet z poznatků fyzikálních principů interakcí nukleových kyselin a modelových sloučenin s povrchy kovů a s ligandy (nádorový supresor p53, cytostatika). Spolupráce bude směřovat jednak ke konstrukci biosenzoru pro detekci poškození DNA a pro detekci její vazby s ligandy, jednak k vývoji nových cytostatik na basi cis-platiny, která budou mít lepší protinádorovou aktivitu a sníženou mutagenní činnost. Nové výsledky přinese zejména propojení výzkumu na úrovni fyzikální, elektrochemické a molekulárně biologické. Projekt je založen na rozvinuté domácí i zahraniční spolupráci, jejímž výsledkem je řada publikací v prestižních mezinárodních časopisech. Aktuálnost navrhované problematiky vyplývá ze zájmu o přímé zapojení výrobních podniků v projektu.

Publikace

Počet publikací: 24


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info