Informace o publikaci

Detection of phase transients in two-dimensional adlayers of adenosine at the solid amalgam electrode surfaces

Název česky Detekce fázových přechodů v dvojdimenzionálních filmech adenosinu na površích pevných amalgámových elektrod
Autoři

HASOŇ Stanislav VETTERL Vladimír

Rok publikování 2004
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Journal of Electroanalytical Chemistry
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Biofyzika
Klíčová slova Copper electrode; Platinum electrode; Silver electrode; Solid amalgam electrodes; Adenosine adlayers; Two-dimensional phase transition; Nucleation and growth
Popis K detekci fázových přechodů ve dvojrozměrných (2D) vrstvách adenosinu byly použity amalgámové elektrody (MeAEs). Elektrochemické vlastnosti povrchu elektrod byly studovány cyklickou voltametrií (CV) a měřením diferenciální kapacity C elektrodové dvojvrstvy (C-E křivky). Optický difrakční sensor (DOE) byl použit ke stanovení drsnosti povrchu amalgamovaných elektrod. Kinetika fázových přechodů adenosinu adsorbovaného na povrchu měděné (CuAE), platinové (PtAE) a stříbrné (AgAE) amalgamované elektrody byla studována chronoamperometrií (j-t křivky) a měřením kapacity (C-E křivky). V kyselém prostředí (pH=5) tvoří adenosin na povrchu MeAEs 2D kondenzované fyzikálně adsorbované vrstvy ve dvou různých oblastech potenciálů. První z těchto vrstev (vrstva II) vzniká v okolí potenciálu -1.2V, druhá (vrstva III) se tvoří v okolí potenciálu -0.5V. Obě kondenzované vrstvy adenozinu II a III byly pozorovány na površích CuAE a PtAE, i když tloušťka amlgámu byla velmi malá (0.04 mikrometru). Na povrchu AgAE docházelo k 2D kondenzaci adenosinu obbtížněji nežli na površích CuAE a PtAE. Během fázového přechodu adenosinu ze zředěné adsorbované vrstvy (oblast Ia) do 2D kondenzovaného filmu (oblast II) dochází na površích CuAE a PtAE k polynukleaci a růstu. Na povrchu AgAE dochází pouze k adsorpci.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info