Informace o publikaci

Ženská delikvence : teoreticko-empirická studie k problému právních postojů a hodnotových orientací delikventních žen

Logo poskytovatele
Autoři

URBANOVÁ Martina VEČEŘA Miloš

Rok publikování 2004
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Práce představuje shrnutí vvýsledků výzkumného projektu "Právní postoje a hodnotové orientace delikventních žen realizovaného Katedrou právní teorie Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v letech 2002-2004. Základní část monografie věnovaná ženské delikvenci představuje teoretická a empirická analýza založená na reprezentativním výzkumu provedeném mezi odsouzenými ženami v českých věznicích. Výzkum byl zaměřen na základní charakteristiky odsouzených žen: věk, vzdělání, rodina, kriminální jednání, délka trestu apod. Hlavní pozornost byla však zaměřena na postoje k právu a hodnotové orientace delikventních žen. Teoretická analýza těchto sociologických dat byla doplněna o relevantní srovnatelná data za slovenské odsouzené ženy. K získání empirických podkladů byly užity rovněž kvalitativní metody k zachycení života v ženské vězeňské komunitě a vztah mezi odsouzenými ženami ve věznici. Práce rovněž zaznamenává vývoj a změny struktury v ženské kriminalitě z pohledu statistiky.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info