Informace o projektu

Informace o projektu
Právní postoje a hodnotové orientace deliktních žen se zřetelem na mladistvé ženy a ženy rómského původu

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA407/02/0533
Období řešení
1/2002 - 12/2004
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Jedná se o teoreticko empirické bádání v dané oblasti, prováděné nejenom na základě dosažitelných našich a zahraničních poznatků, ale především o vlastní empirický výzkum ve vybraných věznicích ČR a u vybraných skupin žen, kde nebude opomenuto ani srovnání deliktní a nedeliktní ženské populace. V projektu bude věnována pozornost právním postojům a hodnotové orientaci deliktních žen, akceptaci sociálních norem odsouzených žen, diferenciaci mechanismů sociální kontroly vzhledem k pohlaví a specifiků socializace žen. Zvláštní pozornost bude věnována mladistvým ženám a ženám rómského původu, neboť zde můžeme očekávat určitá specifika. Konečným výstupem by mělo být shrnutí výsledků do monografie. V rámci projektu se uskuteční i mezinárodní konference Žena a protiprávní chování, počítá se s vydáním sborníku.

Publikace

Počet publikací: 32


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info