Informace o publikaci

Identifikace genetických rizikových faktor diabetické nefropatie u T2DM v genech pro EDN1, LTA, RAGE a NOS3 pomocí multilokusové analýzy

Logo poskytovatele
Logo poskytovatele
Logo poskytovatele
Autoři

KANKOVÁ Katerina STEJSKALOVÁ Andrea PÁCAL Lukáš TSCHÖPLOVÁ Svatava BERÁNEK Michal HERTLOVÁ Miluše KRUSOVÁ Darja IZAKOVICOVÁ HOLLÁ Lydie VAŠKU Anna BARRAL Sandra OTT Jurg

Rok publikování 2005
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Endokrinologie, diabetologie, metabolismus, výživa
Klíčová slova diabetes; nephropathy; susceptibility; association
Popis Cílem práce bylo studovat, s ohledem na předpokládanou oligo-/multigenní dědičnost DN, interaktivní asociaci vybrané skupiny jednonukleotidových polymorfizmů (SNPs) v kandidátních genech pro DN u diabetiků 2. typu (T2DM) v České populaci. Pomocí metody s velmi dobrou statistickou sílou detekovat kauzální genetické rizikové varianty při současné kontrole hladiny významnosti s ohledem na mnohočetná srovnání jsme nalezli u osob s T2DM významnou asociaci několika genetických markerů na chromozomech 6 a 7 s diabetickou nefropatií.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info