Informace o projektu

Vztah genetické variability antioxidačního systému k pozdním komplikacím diabetu mellitu

Logo poskytovatele
Kód projektu
GP303/02/D127
Období řešení
9/2002 - 8/2004
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Rozvoj pozdních komplikací diabetu mellitu je v úzkém vztahu k trvání a metabolické kompenzaci onemocnění. Přesto pozorujeme v rychlosti nástupu a progrese i v celkové míře postižení pozdními komplikacemi mezi diabetiky značnou interindividuální variabilitu. Část této variability by mohla být podmíněna geneticky. Vzhledem ke zřejmé roli glykoxidace v patogenezi diabetických komplikací jsou potenciálními kandidátními geny mimo jiné také ty, které kódují antioxidační enzymy modulující celkovou úroveň oxidačního stresu. V podmínkách diabetu, kdy je v důsledku hyperglykémie mohutně zvýšena tvorba volných kyslíkových radikálů, se mohou některé méně funkční varianty uplatnit jako patologické, protože snižují schopnost vyrovnat se se zvýšenou oxidační zátěží. Cílem projektu je studium asociace vybraných polymorfních variant v genech kódujících antioxidační enzymy a proteiny účastnící se na modulaci oxidačního stresu (paraoxonáza, NAD(P)H: quinon oxidoreduktáza, glyoxaláza a HFE protein) s roz

Publikace

Počet publikací: 14


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info