Informace o publikaci

The Tachlovice Fault - a well-documented thrust in the Barrandian

Název česky Tachlovický zlom, potvrzený násun v barrandienu
Autoři

JANEČKA Jiří MELICHAR Rostislav FERBAR Petr

Rok publikování 2005
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Geolines
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta informatiky

Citace
Obor Geologie a mineralogie
Klíčová slova Prague Synform; Barrandian; Bohemian Massif; Tachlovice Fault; thrust; stratigraphic separation diagram
Popis Pražská pánev v tepelsko-barrandienské oblasti (Český masiv), představuje relikt sedimentů ordovicko-devonského stáří, zvrásněný do velkého synklinoria. Tachlovický zlom se řadí mezi hlavní podélné zlomy v pražské pánvi a je situován v jejím severovýchodním křídle. Tachlovický zlom je orientován ve směru vsv-zjz se sklonem 45 k jihovýchodu, jeho délka je minimálně 40 km a lze ho sledovat od okolí Berouna přes Prahu až do Běchovic. Diagram stratigrafické separace pro tachlovický zlom byl konstruován na základě map 1: 25 000. Z interpretace SSD jsme získali argumenty potvrzující plošinově-stupňovitou geometrii tachlovického zlomu. Na základě drobně strukturních prvků (malá odlepení, S-C struktury atd.) jsme zjistili smysl pohybu nadloží směrem k severovýchodu, tedy opačný než bylo dosud uváděno. Tyto poznatky ukázaly, že tachlovický zlom je vrstevně paralelní zlom s plošinově-stupňovitou geometrií, reorientovaný vrásněním jako pokles.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info