Informace o publikaci

Změny hydrogeologického režimu při otevření, težbě, po zatopení a remediaci ložiskových oblastí

Autoři

ZEMAN Josef KOPŘIVA Antonín ČERNÍK Miroslav SLOVÁK Jiří

Rok publikování 2005
Druh Článek ve sborníku
Konference Sanační technologie VII
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Geochemie
Klíčová slova hydrogeological regime; mine water; geochemistry; composition changes
Popis Stejná změna hydrogeologického režimu je příčinou v principu podobného chování důlních vod bez ohledu na typ a geologickou pozici ložiska. Hlavním faktorem geochemických změn v důlních vodách je změna oxidačně-redukčního prostředí jako důsledek změny hydrogeologického režimu. Tato změna vede k relativně menšímu zhoršení kvality důlních vod v průběhu otevření a těžby ložiska a k výraz-nému a náhlému zhoršení kvality důlních vod po uzavření a zatopení ložiska. Základní představa o charakteru změn však ukazuje, že v dlouhodobé perspektivě (u nejhorších případů patrně několika desítek let) dojde k obnovení původní kvality podzemních vod, která byla charakteristická pro pod-zemní vody před otevřením ložiska.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info