Informace o publikaci

Využití poznatků o geochemickém vývoji pro volbu vhodné strategie nakládání s důlními vodami, optimalizaci technologie čištění a pro krátkodobá a dlouhodobá opatření při minimalizaci rizik pro zdraví člověka a zasažené ekosystémy

Autoři

ZEMAN Josef KOPŘIVA Antonín ČERNÍK Miroslav SLOVÁK Jiří

Rok publikování 2005
Druh Článek ve sborníku
Konference Sanační technologie VII
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Geochemie
Klíčová slova mine water; remediation; stratification; flooding
Popis Výsledky studia důlních vod potvrdily, že je možné identifikovat obecné charakteristiky geochemic-kého vývoje důlních vod v průběhu aktivní těžby, zatápění a vývoje po zatopení ložiska bez ohledu na typ ložiska, jeho geologickou pozici a klimatické podmínky. Těchto charakteristik je pak možné vyu-žít pro volbu optimálního procesu nakládání důlními vodami. Jsou to zejména: 1. studium dlouhodobých trendů umožňuje optimálně volit kapacitu čističky a použitou technologii 2. studium sezónních trendů umožňuje kvalifikovaně určit krátkodobé (několikatýdenní až měsíční) změny v kvalitě důlních vod a tomu přizpůsobit technologické vstupy 3. studium zonálnosti umožňuje ve spolupráci s ložiskovými geology a hydrogeology určit způsob odebírání nadbytečných důlních vod tak, aby: a. se zpracovávaly zředěnejší vody b. koncentrovanější důlní vody trvale zůstávaly v redukční zóně c. hranice mezi zředěnějšími a koncentrovanějšími vodami zůstávala trvale pod úrovní, ze které by mohlo dojít k jejich úniku na povrch 4. většinu parametrů - sezónní a dlouhodobé trendy - důlních vod lze na základě dosud provedených pilotních studií určit ze stávajících údajů - trendy chemického složení důlních vod v době aktivní činnosti dolu a v průběhu zatápění 5. kritickými údaji, které je nutné zjišťovat nově, je geochemická zonálnost a stratifikace důlních vod (mocnost zředěnějších a koncentrovanějších vod, jejich koncentrace, hloubkový vývoj).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info