Informace o publikaci

Sphalerites in particular genetic types of sulphide mineralization in the Rožná uranium deposit (Czech Republic)

Název česky Sfalerity dílčích genetických typů sulfidické mineralizace na uranovém ložisku Rožná (Česká republika)
Autoři

LOSOS Zdeněk DOLEŽALOVÁ Hana

Rok publikování 2005
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Mitteilungen der Österr. Mineral. Gesellschaft
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Geologie a mineralogie
Klíčová slova sphalerite; chemistry; uranium deposit Rožná; sulphur isotopes; Czech Republic
Popis Byly studovány sfalerity stratiformní vtroušené mineralizace, předuranových siderit-sulfidických žil včetně metasomatické okoložilné mineralizace a sfalerity pouranových baryt-sulfidických žil. Jsou prezentovány minerální parageneze vzorků, chemismus sfaleritů (61 bodových WDX a EDX analýz) a izotopická data sulfidů. Sfalerity sledovaných typů zrudnění se významně liší ve svém chemismu a izotopickém složení, což umožnilo interpretovat látkové zdroje jednotlivých zrudnění a odhadnout teploty krystalizace sulfidických mineralizací.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info