Informace o publikaci

Včela má pilu aneb Přípravné třídy pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí

Autoři

NĚMEC Jiří

Rok publikování 2005
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Publikace je výstupem řady výzkumných sond, které jsme realizovali na Katedře sociální pedagogiky Pedagogické fakulty MU. Prostřednictvím třech výzkumných modulů (kvalitativních i kvantitativních) se můžeme seznámit s problémy dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí a specifiky jejich edukace v přípravných třídách. První kvalitativně orientovaný modul nás zavádí do prostředí samotných přípravných tříd prostřednictvím analýzy výpovědí účastníků ohniskových skupin (učitelek přípravných tříd v Jihomoravském kraji) se můžeme seznámit se školními problémy žáků a z nich vyplývajících žádoucích kompetencí učitelů a rodičů. Kvalitativní výzkumné paradigma nám umožňuje identifikovat typické vzdělávací a výchovné problémy žáků přípravných tříd, ale také je popsat, pochopit a vysvětlit. Prostřednictvím stejných metodologických postupů realizátoři výzkumné studie nahlížejí do prostředí romských rodin.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info