Informace o publikaci

Věcný text v české a anglosaské kultuře

Logo poskytovatele
Autoři

CHAMONIKOLASOVÁ Jana

Rok publikování 2005
Druh Článek ve sborníku
Konference Tvůrčí psaní - klíčová kompetence na vysoké škole. Sborník příspěvků z mezinárodní konference, ed. Zbyněk Fišer.
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Jazykověda
Klíčová slova Academic writing; Czech and Anglophone cultures
Popis Článek srovnává strukturu anglických a českých věcných textů. Při tvorbě textů se uplatňují rozdílné stylistické konvence, dané jazykovými, ale i kulturně historickými faktory. Český věcný styl se podobá stylu jazyků střední a východní Evropy, včetně němčiny. Anglofonní autoři věnují velkou pozornost logickému členění textu, používají jednodušší lexikální a gramatické vazby a častěji opakují stejné výrazy. Anglické texty mají lineárnější strukturu než texty české a podávají myšlenky snadno pochopitelnou formou. Anglické texty se orientují především na čtenáře. Čeští autoři naproti tomu používají složitější gramatické struktury a v souladu s českou stylistickou normou se vyhýbají opakování slov užitím synonym. České odborné texty mají díky volbě lexikálních a gramatických prostředků intelektuálnější charakter než texty anglické, ale jsou méně logicky strukturovány. Autoři se soustředí na podání určitého jevu v celé jeho složitosti. Česky psané texty jsou orientovány především na téma.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info