Informace o publikaci

Toxicity and biochemical responses og higher plants after exposure to N-heterocyclic PAHs and their unsubstituted analogues

Název česky Toxicita a modulace biochemických markerů u vyšších rostlin po expozici N-PAHs a jejich nesubstituovaných analogů
Autoři

PAŠKOVÁ Veronika HILSCHEROVÁ Klára BLÁHA Luděk

Rok publikování 2005
Druh Článek ve sborníku
Konference Book of abstracts of ECOTOX 2005 - Advances and Trends in Ecotoxicology
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Biochemie
Klíčová slova phytotoxicity; Sinapis alba; Triticum aestivum; Phaseolus vulgaris; PAHs; N-PAHs; lipid peroxidation; glutathione; glutathione-S-transferase; glutathione reductase; glutathione peroxidase
Popis V rámci práce byly studovány toxické efekty polyaromatických uhlovodík (fenantren, antracen, fluoren) a jejich N-heterocyklických derivát (fenantridin, 1,10-fenantrolin, 1,7-fenantrolin, 4,7-fenantrolin, benzo[h]chinolin, akridin, karbazol) na suchozemských rostlinách hoici bílé (Sinapis alba), pšenici seté (Triticum aestivum) a fazolu obecném (Phaseolus vulgaris). V laboratoi centra RECETOX, Masarykova univerzita Brno, byl proveden akutní test fytotoxicity a sledovány klasické morfologické parametry (délka koene a hypokotylu a jejich hmotnost) a klíivost. Pro posouzení míry indukce oxidativního stresu byl men parametr lipidní peroxidace (TBARS) a sledovány hladiny a aktivity antioxidativních složek rostlinného metabolismu (glutathion, glutathion-S-transferáza, glutathion reduktáza a glutathion peroxidáza). V této studii byly zjištny zejm nové poznatky o zatím málo prostudované skupin environmentálních toxikant (PAHs versus aza-PAHs). Z výsledk vyplývá, že homocyklické PAHs jsou mén toxické než jejich N-substituenty, pokud jde o ovlivnní morfologických parametr. S.alba a T.aestivum jsou citlivjší než P.vulgaris. Byly ureny látky s nejvtším inhibiním efektem na proces klíení semen a rst rostlin (fenantridin, akridin, benzo[h]chinolin, 1,10- a 1,7-fenantrolin). Dále bylo zjištno, že lipidní peroxidaci významn indukují fluoren, karbazol, akridin, fenantren, fenantridin, benzo[h]chinolin a 1,7-fenantrolin. Všechny testované látky významn indukovaly nárst aktivit detoxifikaních enzym rostlin, v pípad glutathionu mli významný efekt na zvýšení hladiny všechny testované látky krom 1,10- a 4,7-fenantrolinu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info