Informace o publikaci

Self-assembled layers of nucleic acid bases and nucleosides at the interfaces and the origin of life.

Název česky Samouspořádané vrstvy bazí nukleových kyselin a nukleosidů na rozhraních a původ života.
Autoři

VETTERL Vladimír IGNÁC Jan

Rok publikování 2005
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj European Biophysics Journal
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Biofyzika
Klíčová slova self-assembled layers; two-dimensional condensation; nucleic acid components; origin of life
Popis Base nukleových kyselin a nukleosidy mají vyjímečně velkou schopnost mezi sebou asociovat na povrchu elektrody a dvojrozměrnou kondenzací tam vytvořit samouspořádanou monomolekulární vrstvu (SAM, kompaktní film. Tato vlastnost byla pravděpodobně důležitá pro vznik života na zemi.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info