Informace o publikaci

Effect of 50 Hz magnetic fields on yeasts Saccharomyces cerevisae

Logo poskytovatele
Název česky Působení magnetických polí o frekvenci 50 Hz na kvasinky Saccharomyces cerevisae
Autoři

STRAŠÁK Luděk FOJT Lukáš SLANINOVÁ Iva VETTERL Vladimír

Rok publikování 2005
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj European Biophysics Journal
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Biofyzika
Klíčová slova Yeast; proliferation; low-frequency magnetic field;Saccharomyces cerevisae
Popis Bylo studováno působení magnetických polí o frelvenci 50 Hz na kvasinky Saccharomyces cerevisae. Kvasinky byly umístěny ve válcové cívce, kde bylo indukováno magnetické pole o indukci až 10mT. Doba působení magnetického pole byla až 24 minut. Vzduchový ventilátor udržoval teplotu v místě vzorku v rozmezí 20-23C.Růstové křivky bakterií v živném roztoku byla měřeny spektrofotometricky. Byl stanoven počet CFU (colony forming units) na pevných půdách. Bylo zjištěno, že magnetické pole snižuje počet kvasinek v živném roztoku a zpomaluje jejich růst. Jev byl větší pro magnetické pole o vyšší indukci a delší dobu exposice. Na pevných půdách byl pozorován pouze malý pokles počtu kvasinek. Zdá se, že pozorovaný jev závisí na biologickém stáří kultury kvasinek. Magnetické pole působilo silněji v počátečních stadiích vývoje kvasinek.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info