Informace o publikaci

Vzestup a pád středních vrstev

Autoři

KELLER Jan

Rok publikování 2000
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Kniha se zabývá vývojem středních vrstev v průběhu 19. a 20. století. Zkoumá proměny jejich charakteru v sociologické literatuře. Zkoumá ctnosti a slabiny starých i nových středních vrstev. Autor se věnuje problému byrokracie v souvislosti s charakterem nových středních vrstev. Zkoumá obtížné postavení středních vrstev v procesu globalizace a jejich ambivalentní vztah k sociálnímu státu. Všímá si také významu středních vrstev pro občanskou společnost, a to zejména z hlediska problematiky takzvaných nejnovějších středních vrstev, které jsou jedním z produktů procesu globalizace.
Související projekty: