Informace o publikaci

ECG segment variability during voltage-sensitive dye application in animal heart

Logo poskytovatele
Logo poskytovatele
Název česky Variabilita segmentů EKG signálu během aplikace napěťově-citlivého barviva ve zvířecím srdci
Autoři

BARDOŇOVÁ Jana VYKLICKÝ Marek PROVAZNÍK Ivo NOVÁKOVÁ Marie

Rok publikování 2005
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Scripta medica
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Fyziologie
Klíčová slova voltage-sensitive dye di-4-ANEPPS; ECG signal; wavelet analysis; dynamic time warping
Popis Napěťově citlivá barviva (VSD) jsou využívána pro optické snímání akčních potenciálů z povrchu zvířecích srdcí. VSD byla úspěšně použita ve studiích ischemické choroby srdeční. Experimenty se zvířecími srdci perfundovanými podle Langendorffa však naznačovaly vznik tvarových změn EKG signálu v časové i časově-frekvenční doméně způsobené aplikací VSD di-4-ANEPPS během optického měření. Je nutné provádět detailní analýzu signálů k potvrzení individuálních změn v jednotlivých částech EKG cyklu. Byla aplikována metoda borcení časové osy (DTW) na úseky P-Q, QRS a ST-T vybraných posloupností srdečních cyklů v každém kroku experimentu. Byla vypočítána optimální cesta jako výsledek DTW založený na minimální vzdálenosti mezi kontrolními segmenty signálů (před aplikací VSD) a segmenty zaznamenanými v dalších dvou krocích experimentu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info